Om markeringen

I 2020 var det 75 år siden Danmark blev befriet efter 2. verdenskrig. Mangt og meget er sagt og skrevet om besættelsestiden og befrielsen gennem årene, men står det til 9 lokale aktører fra det Hedenstedske kulturliv, er der stadig rig grund til stadig at mindes besættelsestiden og befrielsen.

Derfor havde de 9 aktører skabt et samarbejde, hvor de på tværs af samarbejdet kunne hjælpe hinanden med arrangementer og med formidlingen af forskellige kulturtilbud om befrielsen.

Mange af arrangementerne måtte aflyses på grund af Corona-nedlukningen, men enkelte arrangementer flyttede online eller blev afviklet efter gældende Corona-retningslinjer.

Samarbejdspartnere

  • Hedensted Bibliotekerne
  • Uldum Højskole
  • Tørring Daghøjskole
  • Teater Jævn
  • Tørring Gymnasium
  • Snaptun Lokalråd
  • Hedensted Kirke
  • Lokalarkivet i Bjerre
  • Foreningen for bevarelse af Bjerre Arrest.

Sammen eller hver for sig var der planlagt 11 arrangementer, som var klar til offentliggørelse da Danmark lukkede ned i marts 2020.